Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Moje jméno a příjmení:
Moje adresa:
Můj telefon a e-mail:

Č. bankovního účtu:

Název firmy :  ROWIN s.r.o.-OBUV CIPÍSEK
IČ firmy: 62583271
Sídlo firmy: ZDE SE NEPŘIJÍMAJÍ BALÍČKY !!! - Světova 133/19, Praha 8, 180 00

Adresa (pro poslání zboží zpět) - Andrea Havlová-ROWIN s.r.o., Pod Haltýřem 1497/5, Praha 4, 148 00,EMAIL: info@obuvcipisek.cz, tel. 775159951. PŘI ZASÍLÁNÍ ZBOŽÍ ZPĚT JE NUTNÉ UVÉST NEJEN ADRESU, ALE I TELEFONNÍ KONTAKT A EMAILOVOU ADRESU ABY NÁS MOHLA PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOST KONTAKTOVAT!!!! 

Dne:

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,

dne …...... jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.obuvcipisek.cz s vámi uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží. Toto zboží jsem převzal/a dne …

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu (telefonu), tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl/a jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

 

Zboží Vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši........Kč ve prospěch mého bankovního účtu č. …..............., nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

S pozdravem

..............................................

(vlastnoruční podpis)

Přílohy:
Kopie kupního doklad