Péče o obuv

PIKTOGRAMY

                                                                  piktogramy 2

Péče o obuv

Označování obuvi se řídí vyhláškou 265/2000 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti o způsobu označování obuvi, údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech.

Pokud se část obuvi skládá z více druhů materiálů, označí se podle materiálu, který tvoří minimálně 80%, pokud žádný z materiálů netvoří takovou část, označí se dva nejvíce zastoupené druhy materiálu.

Před použitím impregnačních prostředků je nezbytné obuv nejprve očistit. Postačí nám vlhký hadřík na povrch obuvi, na podešev kartáček, voda a saponát a obuv se nechá vyschnout. Teprve poté je nutno obuv naimpregnovat. Druh impregnace volíme podle povrchového materiálu – neimpregnuje se pouze lakovaná useň.

Hladká a leštěná useň

Nejprve obuv zbavíme nečistot vhodným kartáčem, měkkým vlhkým hadříkem nebo případně vlhkou houbou. Useň není vodonepropustný materiál, ale voděodpudivost Vaší obuvi může být zvýšena pomocí impregnačních sprejů. Pokud dojde k promáčení obuvi, dbejte na její očištění a vysušení. Vyvarujte se sušení na topení nebo u tepelného zářiče. Obuv by měla být vysušena pozvolna v teple. Pokud dojde k promáčení vnitřku obuvi, lze vysušit obuv novinami, které natáhnou nechtěnou vlhkost z obuvi. Je nutné, aby se useň jednou za čas ošetřila zvláčňujícím krémem určeným pro příslušný druh usně. Existují základní dva druhy impregnací a to hloubková a povrchová (nanotechnologie). Pozor na postup krémování obuvi při použití jednotlivých typů impregnací. U impregnace hloubkové se krémuje obuv až na konec a u impregnace povrchové se krémuje obuv na začátku.

Velur a nubuk

U těchto materiálů se doporučuje provádět čištění až po zaschnutí případných nečistot. Znečištění se odstraní krepovým kartáčem nebo speciální gumou. Na vyčištěnou obuv používejte speciální bezbarvé a barevné spreje, které oživí barvy a vyživí useň a jsou i částečně voděodpudivé. V případě použití příslušného barevného spreje dodáme těmto materiálům původní barvu. 

Lakovaná useň

Zbavíme nečistot pomocí vlhkého hadříku, před mrazem chráníme pomocí speciálních prostředků na lakové usně. Laková obuv nesnáší nízké teploty, vrstva laku se může v mrazu polámat.

Textilní materiál

U těchto materiálů se doporučuje čištění mechanické za pomoci hadříku a mýdlového roztoku. Po vyčištění se nechá obuv vyschnout a naimpregnuje se vhodnou impregnací.